• Instalacja, montaż, uruchomienie systemów zasilania awaryjnego UPS, agregatów prądotwórczych, siłowni telekomunikacyjnych, baterii AGM i GEL, układów MIPS, systemów kontroli ładowania baterii;
  • Serwis systemów zasilania bezprzerwowego UPS w tym: okresowe przeglądy konserwacyjne, naprawy i uruchomienia po naprawie z testami obciążenia, wymiany elementów eksploatacyjnych takich jak baterie akumulatorów, kondensatory AC i DC, wentylatory, wykonywanie bypassów bezprzerwowych, pomiary baterii, pomoc i doradztwo techniczne, analiza poboru mocy biernej;
  • Koordynacja prac związanych z instalacją systemów zasilania gwarantowanego; organizacja dostaw sprzętu na obiekt, zalecenia instalacyjne, opracowanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia z obsługi, wypożyczenia krótkoterminowe i długoterminowe zasilaczy UPS, relokacje sprzętu, podstawienia zasilaczy zastępczych, utylizacje zużytych materiałów z wystawieniem protokołu przekazania odpadu
  • Całodobowy zdalny nadzór wraz z hotline 24h, umowy serwisowe krótko i długoterminowe, telefoniczne wsparcie techniczne, audyty techniczne i wizje lokalne, asysty przy instalacjach